Gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen, docenten en ouders.

Onvoldoende steun voor leerlingen met gedragsproblemen, handicap of autisme

Gepubliceerd op 11 oktober 2017 door Iris Pitstra
Leerkrachten in het basisonderwijs kunnen zorgleerlingen niet de ondersteuning bieden die zij nodig hebben. Negentig procent zegt te weinig tijd te hebben voor de extra ondersteuning die bijvoorbeeld leerlingen met gedragsproblemen, een handicap of autisme nodig hebben.

 school leerlingen zorg gedrag autisme passend onderwijs shutterstock
Dat blijkt uit onderzoek over passend onderwijs door DUO Onderwijsonderzoek & Advies in samenwerking met het tv-programma De Monitor (KRO-NCRV).

Met de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 kregen scholen een zorgplicht. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zoals kinderen met gedragsproblemen, een handicap of autisme, moeten zoveel mogelijk naar een gewone basisschool.

school leerlingen zorg gedrag autisme passend onderwijs 1 shutterstock

Bijna driekwart (74 procent) van de leerkrachten geeft in het onderzoek aan één of meerdere leerlingen in de klas te hebben die, in hun ogen, beter af zouden zijn in het speciaal onderwijs.

Ruim negen op tien leerkrachten (93 procent) zegt dat de werkdruk door passend onderwijs is toegenomen. Al die extra aandacht voor deze leerlingen gaat volgens 79 procent ten koste van de aandacht voor de ‘gewone’ leerling.

Bron: Gezondheid&Co
3 oktober 2017

Autisme is niet te genezen, onbegrip gelukkig wel.